Untitled Document
 
     
  รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563  
 

????โรงเรียนอนุบาลภัททิรา
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัครระดับชั้น
???? แผนกเนิสเซอรี่ (บ้าน ก.ไก่)
อายุ 3 เดือน ถึง 2 ปี
???? แผนกอนุบาล (ภัททิรา)
????ชั้น เตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี
???? ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุ 3 ปี
☎️ 053-140790 , 062-6515514
ที่ตั้งโรงเรียนกด : goo.gl/KTs4CL
# สะอาด พัฒนาการดี เน้นกิจกรรมเด็กปฐมวัย
 


 

 
 
ย้อนกลับ