Untitled Document
 
     
  โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน  
 

โรคที่พบมากในช่วงฤดูฝนที่ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลาน
ได้แก่ โรคหวัด โรคไข้เลือดออก โรคอีสุกอีใส โรคมือเท้าปาก

แต่โรคที่ต้องเฝ้าระวังมากในเด็กวัยก่อนประถมคือโรคมือเท้าปาก ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อกัน หากพบว่าบุตรหลานมีอาการ ตุ่มขึ้นในช่องปาก ลำคอ ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือ บริเวณข้อพับ ให้พาไปพบแพทย์ทันที แจ้งทางโรงเรียนทราบ และพักรักษาตัวให้หายดี 7-10 วัน จนตุ่มแห้งสนิท

มาตรการป้องกันการติดต่อของโรงเรียนคือ หากพบว่าเด็กนักเรียนมีอาการดังกล่าวจะโทรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทันทีหรือถ้าหากพบว่าห้องใดที่มีเด็กเป็นมากกว่า 2 คน ทางโรงเรียนจะต้องทำการปิด(เฉพาะแผนก) 2-3 วัน เพื่อทำการล้างห้อง อบน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
 


 

 
 
ย้อนกลับ