- Pattira Kindergartem School -

     
  มีนาคม 2566  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
ดูเพิ่มเติม
 
กิจกรรมภาษาจีน กับเหล่าซือจากสถาบัน World Lang Academy
เรียนภาษาจีน 2 คาบต่อสัปดาห์...
กิจกรรมดนตรีหลักสูตรคีรีบูนจีเนียส
...
กิจกรรมภาษาอังกฤษ ทิชเชอร์อเมริกัน
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษ 4 คาบต่อสัป...
 
 
ดูเพิ่มเติม