Untitled Document

     
  กุมภาพันธ์ 2566  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 
     
คณะประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ) เข้าประเมินระดับชั้นเนิสเซอรี่ถึงชั้นเตรียมอนุบาล
...
11.06.2558

งานประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
...
07.06.2558

งานกีฬาพื้นเมืองเกมส์
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นเมืองเกมส์ ณ โรงเรียนขาลสุวรรณอ...
14.02.2558

คณะผู้ประเมินภายนอก สมศ รอบสาม
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกรอบสาม...
15.12.2557

กิจกรรมวันแม่ปี 2557
...
08.08.2557

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาและทัศนศึกษา ปีการศึกษา1/2557
...
00.00.543

กิจกรรมหลักสูตรดนตรี ครูอ๊อด คีรีบูน เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ
...
06.06.2557

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
...
12.06.2557

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องราชาวดี โรงเเรมวินเพลส...
01.06.2557

เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
...
19.05.2557

หน้า : [1][2][3][4][5]